Göğüs Hastalıkları Kliniği
17 Ağustos 2020

Uzm.Dr. Ali Haydar YENER

Mezun Olduğu Okul: Kayseri Üniversitesi Gevser Nesibe Tıp Fakültesi
Uzmanlık Dalı: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları İhtisas