Nükleer Tıp Ünitesi
05 Mayıs 2022


                                                                                                                                     NÜKLEER TIP

 

Nükleer Tıp, canlılara verilen ışın yayan (radyoaktif) maddelerin yaydıkları ışınların özel yöntemler ile sayımı veya cihazlarla görüntüye dönüştürülmesi sayesinde tanı konulmasını sağlayan tıp dalıdır.

Nükleer Tıp incelemeleri hastaya sıkıntı vermeyen kolay incelemelerdir. Genel olarak sintigrafi incelemeleri olarak adlandırılır. Bu incelemeler organların yapı ve fonksiyonları hakkında detaylı bilgi verir ve hastalık tanısı, tedavinin yönlendirilmesi ve hasta takibinde kullanılır.

Sintigrafik incelemelerde incelenecek organa göre radyoaktif madde içeren bileşikler çok az dozda damar yolu ile verilir. Sintigrafik incelemelerde hastanın aldığı radyasyon dozu radyolojik incelemelerden (akciğer grafisi, Bilgisayarlı Tomografi gibi) farklı değil ve hatta daha düşüktür. Çocuklarda yeni doğan döneminde bile incelemeler yapılabilmektedir. Nadir durumlar dışında hamilelerde inceleme yapılmaz. Görüntüleme genellikle belirli bir bekleme süresi sonrası yapılır. Bekleme süresi testin özelliğine göre 15 dakika ile 4 saat arasında değişir.

Görüntüleme gama kamera olarak bilinen özel sistemde yapılır. Bu görüntüleme sistemi radyasyon üretmez, hastaya daha önce verilmiş olan radyoaktif maddeden gelen gama ışınlarını kaydeder. Elde edilen fonksiyonel görüntüler Nükleer Tıp alanında uzmanlaşmış hekim tarafından değerlendirilir. Gama kameranın yanı sıra anatomik korelasyon ve atenüasyon düzeltme amacıyla son yıllarda kullanımı yaygınlaşan düşük doz BT (Bilgisayarlı tomografi) ihtiva eden SPECT/BT cihazları kullanılmaktadır. Hastanemiz Nükleer Tıp bölümü 1 adet Sıemens marka Gamma Kamera ve 1 adet Mediso marka SPECT/BT cihazı ile hizmet vermektedir.

 

Radyasyon doğada, çevremizde ve evimizde hali hazırda bulunmakta olup, sağlık alanında da tanı ve tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Nükleer tıp bölümünde yapılan incelemelerde de radyasyon minimum dozlarda sizin sağlığınız için kullanılacaktır.

Hastanemizde Nükleer Tıp görüntülemelerinde en sık kullanılan radyoaktif madde olan teknesyum-99m radyoaktif maddesi ile teşhis yapılmaktadır.Görüntülenmek istenen organa göre radyoaktif maddelere bağlanan farmasötik olarak adlandırılan kitler kullanılmaktadır. Bu farmasötikler kullanılarak bölümümüzde, başta miyokart perfüzyon sintigrafisi (stres ve rest) olmak üzere, tiroid sintigrafisi, paratiroid sintigrafisi, akciğer perfüzyon sintigrafisi, dinamik(DTPA) böbrek sintigrafisi, Statik(DMSA) böbrek sintigrafisi, tüm vücut kemik sintigrafisi ve üç fazlı kemik sintigrafisi tetkikleri uygulanmaktadır


  • DSC_8203.JPG
  • DSC_8204.JPG
  • DSC_8206.JPG
  • DSC_8205.JPG