Hasta Güvenliği Komitesi
27 Temmuz 2023

      

ADI SOYADI

ÜNVANI

GÖREVİ

Dr. Sibel ARI

Başhekim Yardımcısı

Tıbbi Hizmetler Yöneticisi

Emel ÖZCAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi

Hasan BAYRAKTAR

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

İdari Hizmetler Yöneticisi

Miyase Derya KALKAN

Hemşire

Kalite Yönetim Direktörü

Op.Dr.Gökhan AYTEKİN

Ortopedi Uzmanı

Cerrahi Branş Hekimi

Uzm.Dr.Mustafa USANMAZ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Dahili Branş Hekimi

Op.Dr.Süleyman Tümer ÇALIŞKAN

Üroloji Uzmanı

Cerrahi Branş Hekimi

Uzm.Dr.Tülay ÖZDEMİR

Biyokimya Uzmanı

Laboratuvar Branş Hekimi

Uzm.Dr.Metin ÖZDEMİR

Mikrobiyoloji Uzmanı

Laboratuvar Branş Hekimi

Uzm.Dr.Ender ÇAM

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Anestezi Branş Hekimi

Muhammet Mustafa SEPETÇİ

Eczacı

Eczacı

Hakan ALTINKAYA

Biyolog

Laboratuvar Bölüm Sorumlusu

Yasemin Emine AYÇİÇEK

Hemşire

Eğitim Hemşiresi

Ferhat KAZANCI

Tıbbi Sekreter

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Esra US

Röntgen Teknisyeni

Görüntüleme Bölüm Kalite Sorumlusu

Şahin KANAR

Hemşire

Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu

Yasin KILIÇ

Anestezi Teknikeri

Anestezi Sorumlusu

Aynur PLAK TERZİ Hemşire Gözetmen Hemşire

Sevim YETKİN PUSA

E.K.K. Hemşiresi

Enfeksiyonların Önlenmesi Bölüm Kalite Sorumlusu


 Dursun Kemal TÜRKYILMAZ Afet ve Acil Durum Birim Sorumlusu  Afet ve Acil Durum Birim Sorumlusu