Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ


 Hasta ve çalışan haklarına saygılı olmak
 Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak
 Tıbbi etik kurallara bağlı olmak
Evrensellik
Teknolojik gelişmelere uygunluk
Ulaşılabilirlik, etkinlik ve verimliliğin sağlanması
Hizmette süreklilik
Güler yüzlü ve kaliteli hizmet
Beklentilere uygunluk
Ekip ruhu anlayışı