Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
05 Mayıs 2022

TOLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ (TRSM) NEDİR?

Ruhsal bozukluğu olan hastalara psiko-sosyal destek hizmeti veren, hastaların takip ve tedavilerini yapılmasını sağlayan, gerektiğinde evde takip, tedavi ve hasta- aile eğitimi yapan bir merkezdir.

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNDE VERİLEN HİZMETLER NELERDİR?

        

-Bireysel danışmanlık hizmeti

-Uygun olan hastalara yönelik grup eğitimi

-Hasta yakınlarına yönelik danışmanlık ve grup eğitimi

-Merkeze gelemeyen hastalara yönelik ev ziyaretlerinin planlanması

-Farmakolojik (ilaç) tedavilerinin düzenlenmesi

-Öğle yemeği.

Hastaların hafıza , dikkat , yaratıcılık ve öz güvenlerinin artırmaya yönelik olarak ayrıca sosyalleşmelerini de sağlamak amacıyla;

-Sanatsal etkinlikler

-Bahçe uğraşları

-Sinema günleri

-Sportif faaliyetleri

-El sanatları

Sosyal güvencesi olan hasta ve yakınlarında bu hizmetler karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunulmamaktadır.

Kimler Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin hizmetlerinden yararlanabilir.

Sürekli ruhsal hastalığı olan ve tedavi olan hastalar( şizofreni şizoaffektif  bozukluk ve Psikotik bozukluk tanısı alanlar) psikiyatri uzunca değerlendirdikten sonra sağlık kurulu raporu ile merkezimize takip altına alınmaktadırlar.

Ekibimiz

-Psikiyatri uzmanı

-Psikolog

-Sağlık Memuru

-Hemşire

-Tıbbı Sekreter

-Sosyal hizmet uzmanı

-Temizlik görevlisi

-Güvenlik görevlisi

-Şoför

-Halk eğitim eğitmenleri.  • trsm 3.jpg
  • trsm 2.jpg
  • trsm 1.jpg