Nükleer Tıp Ünitesi
11 Şubat 2019

NÜKLEER TIP

  Nükleer Tıp, birtakım hastalıkların tanısı için radyoaktif maddelerin kullanıldığı, vücuttaki organ veya sistemlerin yapı ve fonksiyonlarının gama kamera adındaki cihazlarla görüntülendiği bir tıp bölümüdür. Tanı amaçlı tetkik yapılacak olan hastalara ağız veya damar yoluyla, cilt/ciltaltı enjeksiyonla veya göze damlatmak gibi yollarla radyoaktif madde verilir. Verilen bu madde radyasyon içermekte olup, çok düşük miktarlarda olduğundan zararsızdır. Ancak tetkik sonrası radyasyon maruziyeti açısından dikkat edilmesi gerekenler hastaya yazılı olarak verilmekte, sözel olarak da hatırlatılmaktadır. Nükleer tıp bölümünde esas radyasyon kaynağının, vücuda verilen radyoaktif maddeler nedeni ile hastalar olduğu unutulmamalıdır.

  Bölümümüzde 1 adet Siemens marka Çift Başlı Gama Kamera ile 1 adet Mediso Marka SPECT/CT cihazı bulunmaktadır. Bölümümüz görüntüleme alanında çok geniş tetkik yelpazesine sahiptir.

ÜNİTEMİZDE YAPILMAKTA OLAN TANISAL TIBBİ NÜKLEER TIP HİZMETLERİ

Endokrin Sistem:

- Tiroit sintigrafisi (Tc 99m perteknetat ile)

- Paratiroit sintigrafisi ve SPECT/ BT (Tc-99m MIBI ile)

- Tiroit uptake (Tc 99m perteknetat ile)

Gastrointestinal Sistem:

- Gastroözafagial reflü çalışması (Tc-99m perteknetat ile)

- Mide boşalım sintigrafisi (Tc-99m perteknetat ile)

- Meckel divertikülü sintigrafisi (Tc-99m perteknetat ile)

- Tükrük bezleri sintigrafisi (Tc-99m perteknetat ile)

Genitoüriner Sistem:

- Böbrek sintigrafisi (diüretikli veya diüretiksiz) (Tc-99m DTPA ile)

- GFR ölçümü

- Renal kortikal sintigrafi (Tc-99m DMSA)

- Kaptopril renogram

İskelet Sistemi:

- Tüm vücut kemik sintigrafisi (Tc-99m MDP ile)

- Üç fazlı bölgesel kemik sintigrafisi

- Kemik SPECT ve SPECT/BT

Kardiyovasküler Sistem:

- Miyokard perfüzyon sintigrafisi (SPECT) (Tc-99m MIBI ile)

- Miyokard perfüzyon sintigrafisi (GATED SPECT)

Solunum Sistemi:

- Akciğer perfüzyon sintigrafisi (Tc-99m MAA ile)

-Akciğer perfüzyon SPECT/BT

- Akciğer ventilasyon sintigrafisi (Technegas ile)

- Akciğer ventilasyon SPECT/BT

Diğer:

- Dakriosintigrafi (Tc-99m perteknetat ile)

-Testis sintigrafisi

  • DSC_8203.JPG
  • DSC_8204.JPG
  • DSC_8206.JPG
  • DSC_8205.JPG