Tarihçe
18 Ocak 2022

                                  GAZİ  DEVLET  HASTANESİ

        Hastanemiz  1954  yılında  Dr. Bunyat ARSAN  ile İstiklal  Caddesi’nde hizmet vermeye başlamıştır. 1960-1962 yılları arasında Dr.Burhanettin GÜRS tarafından yönetilmiştir. 1962 yılında Op. Dr.Enver GÜRSEL başhekim olduktan sonra  1964 yılında  bugün hala hizmet vermeye devam ettiği  Aziziye Caddesi’ndeki yeni yerine  taşınmıştır. 1965-1968 yılları arasında  Dr. Hamza KOPUZ, 1968-1969 yılları arasında  Dr. Mümtaz SERDENGEÇTİ,  1969-1971 yılları arasında  Dr. Sermet GÖK, 1971-1972 yılları arasında Dr.Türesin ÇEHRELİ, 1973-1979 yılları arasında Dr. Orhan KÖKSAL, 1979-1985 yılları arasında Dr. Kemal BOZDEMİR, 1985-1989 yılları arasında Dr.Yılmaz KEFELİ, 1990-1992 yılları arasında Dr.Aslan  ÇINAR, 1992-1994 yılları arasında Dr. Mustafa  ALTINIŞIK, 1994-1997 yılları arasında Op.Dr.Mesut ÇOBAN,  1997-1998 yılları arasında Op.Dr.Celalettin AKYOL, 1998-2000 yılları arasında Op.Dr.Bayram GÜLASAN, 2000-2002 yılları arasında Dr.Ersin YILMAZ, 2002-2007 yılları arasında Dr.Habib DEMİREL, 2007-2012 yılları arasında Op.Dr.Ahmet A.İSMAİLOĞLU başhekimlik yapmıştır. 2012-2013 yılları arasında Uzm. Dr.Hikmet TERECİ, 2013-2014 yılları arasında Dr.Yılmaz DÜNDAR hastane yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2015-2017 yılları arasında Op.Dr.Mahmut ULUBAY başhekim olarak görev yapmıştır. 2017 yılı Aralık ayından itibaren Uzm.Dr.Emine SEHMEN başhekim olarak görev yapmaktadır.

      Kuruluşunda 250 yatak kapasitesi olan hastanemiz; 2007 yılında 750 yatak, 78 poliklinik ve 14 klinik kapasitesine ulaşmıştır. 2008 yılında  hasta odası revizyonu  programı kapsamında 530 yatak kapasitesine, 2012 yılında 311 yatak kapasitesine geçilmiştir.

      2005 yılına kadar Sosyal Sigortalar Kurumu(SSK) Samsun Bölge Hastanesi olarak sadece sigortalı hak sahiplerine hizmet verirken, sağlık sisteminin tek çatı altında toplanmasıyla ilgili yapılan yasal  düzenlemelerle T.C.Sağlık Bakanlığı  bünyesine geçerek Samsun Gazi Devlet Hastanesi  adını almıştır. 2012 yılında T.C.Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleşen teşkilat değişikliği ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu oluşturulmuş ve kamu  hastaneleri  İl Genel Sekreterliklerine bağlanmıştır. Bu kapsamda hastane yönetim organizasyonu  değişmiş ve hastanelerde Hastane Yöneticiliği, Başhekimlik, İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Hasta Bakım ve Sağlık Otelciliği Müdürlüğü oluşturulmuştur.

         Günlük ortalama 5000-5500 hastanın müracaat ettiği hastanemizde 2005 yılından itibaren hizmet sunumu noktasında birçok yenilik hayata geçirilmiştir. MRG, Bilgisayarlı Tomografi, Kemik Dansitometri, Mamografi, USG gibi  görüntüleme hizmetleri, halkla ilişkiler  ve  yönlendirme hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi  gibi hizmetlerle hastanemiz misyonunu her geçen gün güçlendirmekte, yeniliklere açık hizmet sunumuna devam etmektedir. 2012 yılında PACS sisteminin  kurulması ile hekimlerimiz radyolojik görüntülemeleri internet üzerinden görebilecek ve yorumlayabilecektir. Bakanlığımızın 01.07.2012 tarihinde uygulamaya koymuş olduğu E-Reçete sistemine 15.01.2013 tarihinde geçilmesiyle beraber hasta ilaçları hekimler tarafından elektronik ortamda  girilmeye başlanmıştır.

         2018 yılı itibariyle  sağlık hizmetleri kapsamında  hastanemiz; 311 yatak, 75 poliklinik, 8  yatak kapasiteli Koroner Yoğun Bakım,  8  yatak kapasiteli Cerrahi Yoğun Bakım, 11  yatak kapasiteli Dahili Yoğun Bakım,  12  yatak kapasiteli Genel Yoğun Bakım-1  ve  9  yatak kapasiteli Genel Yoğun Bakım-2  üniteleri ile hizmet vermektedir.

        Hemodiyaliz Ünitesi, Evde Sağlık Hizmetleri, Nükleer Tıp Ünitesi, Toplum Ruh Sağlığı  Merkezimiz ile de özellikli sağlık hizmetleri sunumu devam etmektedir.

      Hastanemize  muayene olmak  üzere  müracaat etmek isteyen hastalarımız  Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi Hastane Randevu Sistemi(MHRS)  ile  online  olarak  randevu  alabilmekte  veya  Alo 182 ile  telefonla  randevu  işlemlerini  gerçekleştirebilmektedirler.

      Hastanemizde hastalarımız Hekim Seçme Uygulaması ile istediği branşta istediği uzman hekimi seçerek teşhis ve tedavi işlemlerini  direkt olarak yapabilmektedirler. Hastaların tüm röntgen, tahlil, diğer tanı tetkiklerinin sonuç ve raporları bilgisayar ortamında ilgili birimler arasında yönlendirilerek sağlanmaktadır. Hastanemizin web sitesinde yer alan  Online  Laboratuvar sonucu bölümünden de tetkik sonuçlarını  görebilmektedir.

      Gazi Devlet Hastanesi olarak amacımız; modern teşhis ve tedavide sürekli  gelişen  ve  kaliteli, sürdürülebilir  sağlık  hizmetini sizlere en etkili şekilde  sunmaktır.