Hasta ve Çalışan Görüş ve Öneri Değerlendirme toplantısı yapıldı.

25 Haziran 2019