Klinik Kalite İyileştirme Komitesi
27 Şubat 2024

ADI SOYADI

ÜNVANI

GÖREVİ

Dr.Sibel ARI

Başhekim Yardımcısı

Tıbbi Hizmetleri Yöneticisi

Emel UZUN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi

Sinan GÜLTEN

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

İdari Hizmetler Yöneticisi

Miyase Derya KALKAN

Hemşire

Kalite Yönetim Direktörü

Uzm.Dr.Funda SEZER DAL

İç Hastalıkları Uzmanı

Dahili Branş Hekimi

Op.Dr.Erdal İZCİGenel Cerrahi Uzmanı Cerrahi Branş Hekimi

Op.Dr.Gökhan AYTEKİN

Ortopedi Uzmanı

Cerrahi Branş Hekimi

Uzm.Dr.Zeynep BEBEK YILMAZ

Nöroloji Uzmanı

Dahili Branş Hekimi

 Uzm.Dr. Hüsnü ATMACAKardiyoloji UzmanıDahili Branş Hekimi

Op.Dr.Arif Emre ELBAY

Göz Hastalıkları Uzmanı

Cerrahi Branş Hekimi

Uzm.Dr.Neslihan ÜNAL AKDEMİR

Nöroloji Uzmanı

Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi

Uzm.Dr. Süleyman Tümer ÇALIŞKAN

Üroloji Uzmanı

Cerrahi Branş Hekimi

Uzm.Dr.Halil ÇETİNKAYA

Acil Tıp Uzmanı

Acil  Servis Sorumlu Hekimi

Salih ŞAHİN

Tıbbi Sekreter

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Esin  ERTÜRK

Hemşire 

Kalite Birimi