Refakatçi Kuralları
18 Nisan 2022

                    REFAKATÇİLERİN  UYMASI  GEREKEN  KURALLAR

-Refakatçi ihtiyacına hastanın hekimi tarafından karar verilmektedir.

-Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.

-Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdır.

-Refakatçi kalabilmek ve yemek hizmetlerinden yararlanabilmek için refakatçi kartı çıkarılması gerekmektedir.

 -Refakatçiler hastanemizin yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.

-Refakatçi kartınız takılı olmalıdır.

-Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında refakatçi koltukları bulunmaktadır.

-Refakatçi, hastasıyla ilgili bir sorun olduğunda mutlaka servis hemşiresine bildirmelidir.

-Refakatçiler hekimin veya hemşirenin bilgisi dahilinde olmadan hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.

-Refakatçiler hastaneye ait eşya ve malzemeleri temiz ve düzenli tutmalıdır.

-Giysi dolabı ve etajerlere yiyecek konulmamalıdır.

-07:00-09:00 saatleri arasında temizlik ve vizit olduğundan dolayı uyarılar dikkate alınarak klinik dışında beklenmelidir.

-Akşam saat 22:00’den sonra zorunlu haller dışında servis dışına çıkılmamalıdır.

-Refakatçiler hastaya yiyecek getirmemeli, hekim veya hemşirenin bilgisi dışında hastaya yiyecek ve içecek vermemelidir.

-Refakatçiler hekimin veya hemşirenin istemi dışında hastalarını hastane dışına çıkarmamalı ve yatağını değiştirmemelidir.

-Refakatçilerin hastane içerisinde tütün ve alkollü madde kullanması yasaktır.

-Refakatçilerin sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine  bildirmeleri gerekmektedir.