Manevi Destek Birimi


TÜRKİYE’DE MANEVİ DESTEK VE REHBERLİK

07.01.2015 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Protokol kapsamında 2015 yılı içinde Ankara, İstanbul, Erzurum, Kayseri, Ordu ve Samsun’da belirlenen pilot uygulama başlatılmıştır. 3 ay süren pilot uygulamanın sonucu, Bakanlık ve Başkanlık yetkilileri ile uzman akademisyenlerin katıldığı toplantı ve çalıştayda değerlendirilerek, manevi destek hizmetinin aynı hastanelerde devam etmesi kararlaştırılmıştır.

2016 yılında bu illerle birlikte Adana, Afyonkarahisar, Bursa, Çorum, İzmir, Kahramanmaraş, Konya ve Sakarya’da belirlenen hastanelerde Manevi Destek Hizmeti sunulmaya başlanmıştır.

Hastanemizde de Manevi Destek Hizmeti 21 Aralık 2016 tarihinden itibaren sunulmaya başlanmıştır. Söz konusu hizmetin etkin, verimli ve usulüne uygun bir şekilde sunulabilmesi amacıyla hastane yönetimimiz tarafından Manevi Destek Birimi oluşturulmuştur. Manevi destek, talep eden hasta, hasta yakını ve hastane personeline bu birimde ilgili personel tarafından sunulmaktadır.

Manevi Destek Biriminde; görüşme talep eden hasta, hasta yakını ve hastane personeline, dinin sağlığı korumaya, tedaviye ve hastalığın doğru anlaşılmasına verdiği önem, ibadetlerin sağlıklı olmaya olumlu etkileri, hastalık durumunda ve hastane ortamında ibadet, tevekkül, kaza, kader, sabır, şükür vb. konular uygun bir dille anlatılır.

Manevi destek personeli herhangi bir inanç farkı gözetmeden talep etmeleri halinde her türlü inanç sahibine manevi destek hizmeti sunmakta ve diğer hastane personeliyle işbirliği içinde çalışmaktadır.

TÜRKİYEDE MANEVİ DESTEK VE REHBERLİK

Türkiye'de Manevi Destek Hizmeti 07.01.2015 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği pilot uygulama olarak Ankara, İstanbul, Ordu, Erzurum, Kayseri ve Samsun'da başlamıştır.

21 Aralık 2016 tarihinden itibaren Adana, Afyonkarahisar, Bursa, Çorum, İzmir, Kahramanmaraş, Konya ve Sakarya’nında dahil edilmesiyle, toplam 14 ilde Manevi Destek Hizmeti sunulmaya başlanmıştır.

”Allah hastalığı da şifayı da yarattı ve her dert için bir derman yarattı. Tedavi olunuz”

Hz. Muhammed (EbûDâvûd, C.4. H.no:3874)


HASTANEMİZDE MANEVİ DESTEK GÖREVLİLERİ ;

Hastanemizde, manevi destek sunmak üzere :Eşref KAÇMAZ

17 Ekim-11 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Hastane Manevi Rehberlik ve Destek Hizmeti Eğitimi”ne katılarak başarı gösterenler, anılan 14 ilde belirlenen hastanelerde “Manevi Destek Personeli” olarak görevlendirilmiştir.

Manevi Destek Hizmeti eğitimine katılan personele; Kur'an ve Hadislerde Manevi Destek, Dini Danışma ve Rehberlik, Manevi Destek Uygulamaları, Din ve Tıp İlişkisi-Hastanelerde Dini Hayat, Rehberlik ve İletişim Yöntemleri, Dini - Ahlaki Değerler, Manevi Destek Görevlisinin Görev Tanımı, Şahsi ve Mesleki Özellikleri, Olağanüstü Durumlarda Acil Manevi Destek Hizmeti, Duanın Önemi ve Fonksiyonu, Dezavantajlı Gruplar, Çok Kültürlülük ve Demografik Değişkenler, Dini Başa Çıkma, Etkili İletişim Yöntem ve Teknikleri vb. gibi manevi destek hizmetiyle ilgili bir çok ders verilmiştir.

Manevi Destek Personeli olarak görev yapmaktadır. İlahiyat Fakültesi mezunu olan Manevi Destek Personeli, alanıyla ilgili lisansüstü çalışmalarını devam ettirmektedir.


ANKARA’DA MANEVİ DESTEK HİZMETİ SUNULAN HASTANELER;

1- Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

2- Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

3- Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

4- Ulus Devlet Hastanesi,

5- Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

6- Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

7- Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

8- Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

9- Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

MANEVİ DESTEK MODELİ NASILDIR?

Karşılıklı konuşarak anlama, açıklama, yorumlama ve anlamlandırma esasına dayanır.

İletişim :
Manevi Destek Uzmanı :

HASTANE TEL NO: 587 24 39

Manevi Destek Nedir?

Manevi destek hizmeti; dini referanslardan hareketle, insanların acılı, sıkıntılı, üzüntülü, korkulu hallerinde, yalnızlık ve ümitsizlik duygularına kapıldıklarında, ani değişmelerle gelen kriz durumlarında, maruz kaldıkları yeni duruma uyum sağlama ve baş edebilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı, varsa sorularını cevaplamayı, hayatlarına yeni bir anlam vermelerine eşlik ederek onlara moral kazandırmaya çalışmaktır.

Hastanelerde manevi destek hizmetinin amacı; hastaların, hasta yakınlarının ve hastane personelinin kendi istek ve talepleri çerçevesinde, içinde bulundukları özel şartlar da göz önünde bulundurularak, inandıkları değerler çerçevesinde hastane içinde de yaşamalarını, ibadet ve dua etmelerini; içinde bulundukları konumlara göre gereken dini bilgilere kavuşturulmalarını; manevi ihtiyaç içinde ve çaresiz durumda olanların ihtiyaçlarının giderilmelerini sağlayarak hastalıklarından kaynaklanan problemlerini aşmalarında yardımcı olmak ve manevi destek sağlamak, bu suretle de patolojik iyileşmelerine katkıda bulunmaktır.

Hastane, cezaevi ve sosyal hizmet kurumlarında, bu hizmeti sunan görevlilere Manevi Destek Personeli denir.

Ne Değildir?

Manevi destek ; Psiko-terapi, sosyal bakım ya da tıbbi bir tedavi değildir.

Manevi Destek Personeli; Psikolog, Psikiyatrist, Sosyal Hizmet Uzmanı, Tıbbi tedavi yürüten bir Doktor değildir.

Manevi Destek Personeli; Hastane Personeli ile multidisipliner bir yaklaşımla hizmet verir. Manevi Değerler ışığında Danışmanlık ve Rehberlik yaparak, Moral-Motivasyon desteği sunar.

Manevi Destek İlkeleri

1.Manevi Destek; talep eden hasta, hasta yakını ve hastane personelinin ihtiyacına göre uygulanır.

2.Manevi destek talep eden kişinin öncelikle ihtiyacı tespit edilir.

3.Dinleme, anlama ve anlamlandırma metoduna ağırlık verilir.

4.Talep eden kişinin ihtiyacı ve beklentisi doğrultusunda sonuca birlikte ulaşılmaya çalışılır.

5.Manevi Destek Personelinden; yakın ilişki kurması, bireylere güven vermesi, içten ve samimi olması, danışanı güler yüzle karşılaması, anlamaya çalışması beklenir.

6.Baskısız danışma atmosferi oluşturarak, kişinin yargılanmayacağı ve suçluluk duygusu hissetmeyeceği şekilde problemlerini rahatça açmasını sağlar.

7.Bakanlık tarafından belirlenen “Personel Gizlilik Sözleşmesi” hükümlerine bağlı kalınır.

8-Manevi Destek Hizmetini Talep eden kişiler arasında ayrım yapılmaz. Sınıflandırılmaz. Talep eden her kişinin bu hizmeti alması sağlanır.

İç Hat Telefon : 6007

İç Hat Telefon

21 Ocak 2022