Bilgi Güvenliği Olay Bildirim Formu
24 Mayıs 2022

https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/Home/OlayBildir